Všeobecné podmínky

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - KURZY JÓGY, JÓGALATES, SM-SYSTÉM

 1. Kurzy jsou koncipované jako půlroční, nebo čtvrtletní (3 měsíční), kde ve Vámi zvoleném kurzu máte garanci místa po celou dobu jeho trvání.  
 2. Daný kurz je možné před zaplacením vyzkoušet zakoupením jednotlivé lekce. Pokud se pak rozhodnete pro daný kurz, doplatíte zbytek kurzovného do konce cvičebního období.
 3. Přihláška na cvičení je platná po zaplacení kurzovného. Kurzovné na cvičební období se platí před zahájením kurzu nebo před nástupem do kurzu. Zaplacením kurzu vyjadřuje účastník souhlas s pravidly kurzu.
 4. Na lekce se prosím dostavte včas (5-10 minut před jejím začátkem), ať nerušíte ostatní.
 5. Lekce se může účastnit pouze přihlášená osoba. Pokud lekci nestíháte, můžete za sebe po předchozí dohodě s lektorkou poslat náhradníka.
 6. Zmeškanou, řádně omluvenou lekci lze po dohodě s lektorkou nahradit v případě volné kapacity na jiné lekci, v rámci trvání kurzu. 
 7. Zmeškané a nevychozené lekce nelze nijak nárokovat.
 8. Za nevychozené, nenahrazené lekce se kurzovné nevrací, s výjimkou akutních zdravotních problémů – v tomto případě ihned informujte lektora. V případě, že za sebe účastník sežene náhradníka, převádí se celá částka na náhradníka, bez storno poplatku. V případě, že náhradník není, vrací se účastníkovi 60 % z ceny zbývajících lekcí.
 9. AURA centrum zdraví nemá povinnost sjednávat za klienty náhradu.
 10. Osoby mladší 15-ti let mohou cvičit pouze pod dohledem osoby starší 18-ti let, která za ně přebírá veškerou odpovědnost.
 11. Účastník potvrzuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a cvičí dobrovolně na vlastní riziko. O všech zdravotních komplikacích je nutné informovat lektora kurzu před jeho začátkem. Lektorovi také ihned oznamte případné zdravotní potíže během lekce.
 12. Cvičení přizpůsobte svému zdravotnímu stavu. V případě zdravotních komplikací konzultujte cvičení s Vaším lékařem.
 13. Peníze a cennosti nenechávejte v šatně, ale berte si je s sebou do sálu. AURA Studio neručí za ztrátu odložených věcí.
 14. Pomůcky, které jsou pro cvičení k dispozici, prosím používejte ohleduplně.
 15. Délka lekce je 45-55 minut. Změna lektora vyhrazena.
 16. Pokud účastník svým chováním narušuje průběh cvičení, může být bez náhrady z hodiny vykázán.
 17. Účastník přihlášením do kurzu potvrzuje, že je srozuměn s Všeobecnými podmínkami kurzů a bude je respektovat.


       V Brně dne: 1.8.2016                                               AURA CENTRUM ZDRAVÍ, Mgr.Hana Jelínková, MBA

 

Vyhledávání

© Aura centrum zdraví Brno - 2008 Všechna práva vyhrazena.