Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) - metoda prof. PeadDr. Koláře

 Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) - metoda prof. PeadDr. Koláře

DNS je funkční diagnosticko-léčebný přístup založený na principech vývojové kineziologie, což znamená, že správné držení těla a správný průběh pohybu odvozuje od držení těla a pohybů zdravých dětí. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, do kterého řadíme břišní svaly, bránici, pánevní dno a svaly zádové. Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických polohách i v průběhu pohybu. V rámci terapie pacienti cvičí z počátku pod vedením fyzioterapeuta, který držení těla a pohyb koriguje. Postupně se pacient učí, jak sám rozpoznat a napravit chyby ve cvičení, v důsledku opakovaného pravidelného cvičení si optimální pohyby osvojuje a v přesně definovaných pozicích nacvičuje doma sám, a v ideálním případě pak správné držení těla a koordinované pohyby využívá v rámci běžných denních činností i v pracovních a sportovních aktivitách.

Metoda DNS se zabývá dysfunkcí svalů a DNS terapie de facto opravuje nesprávný pohybový program, který je uložený v centrální nervové soustavě (CNS). Při funkčních obtížích pohybového aparátu nejde tedy o hledání řešení nedostatečné či nadměrné síly svalu nebo velikost jeho hmoty (jak je tomu patrné u sportovců), ale především o správnou funkční aktivitu svalových řetězců a schopnost časování aktivity jednotlivých svalů, motorických jednotek.

DNS metoda vychází ze znalostí vývojové kineziologie člověka pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Dynamická neuromuskulární stabilizace pracuje s našimi pohybovými stereotypy, a to jak těmi správnými, tak také těmi špatnými, které vznikají v průběhu našeho života od raného dětství nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu a sportu. DNS se snaží tyto špatné stereotypy přeprogramovat v naší centrální nervové soustavě (CNS – mícha a mozek) a přes principy vývojové kineziologie optimalizovat naše pohybové chování.

Vývojová kineziologie se zabývá geneticky podmíněnými pohybovými programy v centrálním nervovém systému. Tyto programy se díky zrání CNS aktivují a řídí systém posturální (držení těla proti gravitační síle Země) a systém lokomoční (vykonávající pohyb). U schopnosti udržet posturu (správné držení těla) mluvíme o schopnosti aktivovat tzv. hluboký stabilizační systém páteře (HSSP).

Pokud svaly HSSP nefungují ideálně, rozšíří se svalové napětí i na svaly, které jsou primárně určeny k pohybu (lokomoci). Pokud na tyto svaly klade CNS i nároky spojené s držením těla (posturální), dochází k jejich přetížení a je jen otázkou času, kdy dojde ke vzniku funkční poruchy, např. bolesti, blokády, svalové dysbalance…, nebo k jejich strukturálnímu poškození (přetržení svalových vláken, šlachy…). Tato funkční či strukturální poškození mají zpětně negativní vliv na posturální funkci HSSP, čímž vzniká začarovaný kruh…

HSSP musí reagovat na určitou situaci (klek, stoj, chůze, zvedání břemene…). Jakákoli zátěž okamžitě ovlivňuje tělo a tělo na tuto situaci reaguje. Systém musí udržet klouby centrované ve správném postavení. To znamená, že kloubní plochy jsou zatíženy rovnoměrně a jsou tedy ochráněny před předčasným opotřebením. Zároveň svaly v oblasti kloubů jsou v optimálním a „ekonomickém“ napětí. To znamená, že jedna svalová skupina není aktivní více než druhá a nevzniká tak svalová dysbalance. Navíc je každý pohyb vykonáván s co nejnižší zátěží. Zapojování svalů a svalových skupin musí být co nejefektivnější pro svalovou souhru. Aby mohl být pohyb vykonaný ladně a čistě, musí být dobře zajištěná stabilizace trupu a kloubů, ze kterých pohyb vychází.

DNS terapie a DNS cvičení nabízíme jak jednotlivcům tak malým skupinkám do 3 osob v našich prostorách.

 

 

Vyhledávání

© Aura centrum zdraví Brno - 2008 Všechna práva vyhrazena.