Kontakt

AURA STUDIO - TERAPEUTICKÉ a POHYBOVÉ centrum ZDRAVÍ

Mgr. Hana Jelínková, MBA    

Sídlo a Provozovna provozní doba v prac. dny případně o víkendu dle objednání: 

Ondrova 12, Brno - Kníničky      Tel: +420.605.104.913     E-mail: aurastudio@seznam.cz

https://www.facebook.com/AuraStudioBrno/

Přijďte prosím včas, nejdříve 5 minut před objednaným termínem. Buďte ohleduplní k času mému i dalším klientům. 

V případě, že potřebujete zrušit objednaný termín, prosím učiňte tak alespoň 48 hod. předem zasláním SMS, kterou Vám potvrdím. Zrušíte-li termín později, v tentýž den či vůbec nepřijdete, bude Vám naúčtována celá terapie.

Nepodporuji platební karty, platba je možná pouze v hotovosti, případně předem převodem na účet. Nemám smluvní vztah s pojišťovnami.

 

PARKOVÁNÍ ZDARMA U DOMU A SNADNO I V OKOLÍ 

Odkaz na jízdní řád - autobus 302  (zastávka U Památníku)  www.jrbrno.cz/L302_S2_Z36

 

POKUD SE MI NEDOVOLÁTE, PRACUJI a mám vypnuté zvonění :) POŠLETE MI PROSÍM SMS, OZVU SE VÁM, DĚKUJI. 

Chcete-li se objednat pomocí e-mailu, prosím uveďte v něm které dny a časy můžete, najdu Vám nejbližší volný termín.

Fakturační údaje:

Mgr. Hana Jelínková, MBA

Ondrova 12, 635 00  Brno

IČ: 652 860 90

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, ŽÚ města Brna od 8.7.1996

 

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi poskytovatelem služby a zákazníkem dojde ke spotřebitelskému sporu, má zákazník právo na jeho mimosoudní řešení.

Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce.

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz” 

Zákazník / Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu.


 

GDPR  

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Aura Studio / Mgr. Hana Jelínková, MBA se sídlem Ondrova 12, 635 00 Brno, IČ 652 860 90 dbá na ochranu osobních údajů, které nám v souvislosti s objednávkou na webu  www.aura-studio.cz poskytujete. Osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla, viz výše.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba. V omezené míře je předáváme pouze přepravní společnosti, aby bylo možné objednávku doručit. Dalším subjektům je nepředáváme bez Vašeho souhlasu, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat nás o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.)

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného informačního e-mailu), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email aurastudio@seznam.cz nebo na našem sídle: Aura Studio Brno, Ondrova 12, 635 00 Brno.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb – Google Analytics. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Aura Studia Brno dostávat akční nabídky prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Aura Studio Brno nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Aura-studio.cz nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním požadavku na náš mail aurastudio@seznam.cz písemně e-mailem nebo na sídle společnosti.

Zpracování osobních údajů

V případě, že učiníte objednávku na www.Aura-studio.cz, jehož provozovatelem je Mgr.Hana Jelínková, MBA budeme kromě údajů o objednaném zboží, nebo službách zpracovávat také Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění objednávky.
Evidované osobní údaje: Email, Jméno, Příjmení, Telefonní číslo, příp. Adresa pro doručení. V případě objednávky od podnikatele dále evidujeme IČ, DIČ a Fakturační adresu.
Účel zpracování je plnění objednávky.
Vaše osobní údaje budou v omezená míře předány přepravní společnosti, taky aby bylo možné objednávku doručit.

 

Vyhledávání

© Aura centrum zdraví Brno - 2008 Všechna práva vyhrazena.