STORNO PODMÍNKY KURZŮ

Zaplacením zálohy, nebo celého kurzovného vyjadřuje účastník souhlas s následujícím:

  • nárok na vrácení celé zaplacené zálohy zaniká, pokud účastník kurz nezahájÍ (je jedno z jakého důvodu „zdravotní, rodinné, pracovní“ a další důvody) 
  • v případě, že účastník kurz přeruší, zaniká nárok na vrácení celého kurzovného

Poplatky odečtené ze zaplacené zálohy* na konkrétní termín:

  • při zrušení rezervace účasti na kurzu alespoň 20 dnů předem není účtován žádný poplatek
  • při zrušení rezervace 19-12 dnů předem se vrací pouze 50% ze zálohy
  • při zrušení rezervace 11-5 dnů předem záloha propadá
  • při zrušení rezervace méně než 5 dnů předem propadá celá zaplacená částka
  • záloha je přenosná (účastník může zajistit po domluvě za sebe náhradníka - náhradníka je nutné oznámit minimálně 48hod před zahájením kurzu)

* uhrazením zálohy stanovené dle typu kurzu, uvedené v podmínkách kurzu je rezervováno místo pro účastníka 

datum: 1.9.2018

Vyhledávání

© Mgr.Hanka Jelínková 2008 Všechna práva vyhrazena.