STORNO PODMÍNKY KURZŮ

STORNO PODMÍNKY KURZŮ

Objednáním kurzu, zaplacením zálohy či celého kurzovného vyjadřuje účastník souhlas s následujícím:

  • účastník je povinnen uhradit celou částku kurzovného, pokud si kurz objednal nebo potvrdil účast na kurzu
  • nárok na vrácení celé zaplacené zálohy zaniká, pokud účastník kurz nezahájÍ (je jedno z jakého důvodu „zdravotní, rodinné, pracovní“ a další důvody) 
  • v případě, že účastník kurz přeruší, zaniká mu nárok na vrácení celého kurzovného

Poplatky odečtené ze zaplacené zálohy* na konkrétní termín:

  • při zrušení rezervace účasti na kurzu alespoň 14 dnů předem není účtován žádný poplatek
  • při zrušení rezervace 13-9 dnů předem se vrací pouze 50% ze zálohy
  • při zrušení rezervace 8-4 dnů předem záloha propadá
  • při zrušení rezervace méně než 3 dnů předem propadá celá zaplacená částka
  • není-li částka uhrazena při začátku kurzu a účastník účast v průběhu kurzu přeruší, vzniká poskytovateli služby právní nárok na úhradu celé nezaplacené částky.
  • kurzovné je přenosné (účastník může zajistit po domluvě za sebe kvalifikovaného náhradníka).

* uhrazením zálohy stanovené dle typu kurzu, uvedené v podmínkách kurzu, je rezervováno místo pro účastníka. V případě kurzu - cvičení může být rezervováno na základě písemné objednávky či potrvzení účasti i bez úhrady zálohy. 

datum: 1.2.2017

Vyhledávání

© Aura centrum zdraví Brno - 2008 Všechna práva vyhrazena.