STORNO PODMÍNKY KURZŮ

Zaplacením zálohy, nebo celého kurzovného vyjadřuje účastník souhlas s následujícím:

  • nárok na vrácení celé zaplacené zálohy zaniká, pokud účastník kurz nezahájÍ (je jedno z jakého důvodu „zdravotní, rodinné, pracovní“ a další důvody) 
  • v případě, že účastník kurz přeruší, zaniká nárok na vrácení celého kurzovného

Poplatky odečtené ze zaplacené zálohy* na konkrétní termín:

  • při zrušení rezervace účasti na kurzu alespoň 14 dnů předem není účtován žádný poplatek
  • při zrušení rezervace 13-9 dnů předem se vrací pouze 50% ze zálohy
  • při zrušení rezervace 8-4 dnů předem záloha propadá
  • při zrušení rezervace méně než 3 dnů předem propadá celá zaplacená částka
  • záloha je přenosná (účastník může zajistit po domluvě za sebe kvalifikovaného náhradníka)

* uhrazením zálohy stanovené dle typu kurzu, uvedené v podmínkách kurzu je rezervováno místo pro účastníka 

datum: 1.2.2016

Vyhledávání

© Aura centrum zdraví Brno - 2008 Všechna práva vyhrazena.