Pozitivní psychoterapie

Pozitivní psychoterapie

Pozitivní psychoterapie je rodinnou terapií zaměřenou na duševní hygienu. Tato metoda bere člověka takového jaký je, nesnaží se ho přizpůsobit nějakému předem danému obrazu. Hlavní myšlenkou je vyhledat a opřít se o zdravý základ v té či oné dané osobě/osobnosti a o pozitivní stránku utrpení a konfliktů, které jsou jádrem potíží. Cílem je dosáhnout uvědomění, že i zdánlivě bezvýchodná situace lze využít k vlastnímu prospěchu, k obnově zdraví a psychické rovnováhy

V rámci této psychoterapie pracujeme společně s klientem na hledání a nalezení nových způsobů prožívání, chování a cest vedoucích k rozvoji osobnosti směrem ke spokojenějšímu životu a pocitům duševní pohody a zdraví. Věřím, že každý si nosí nejlepší řešení své situace uvnitř sebe, jen je potřeba mu pomoci ho najít. Terapií provázím klienty tak, aby se naučili správné odpovědi nalézat sami v sobě, aby se propojili se svým podvědomím, intuicí i vědomím. 

 

Vyhledávání

© Aura centrum zdraví Brno - 2008 Všechna práva vyhrazena.