DORNOVA METODA

DORNOVA METODA

Dornova metoda pomáhá řešit problémy s pohybovým aparátem, která předpokládá maximální spolupráci klienta. Pomocí této metody jsou obratle a klouby přesně uváděny do původní polohy. Účinně se zbavujete fyzických a psychických bloků a především samotné příčiny onemocnění.

Po navrácení kloubu a obratlů do původní polohy pacienti díky Dornově metodě pociťují okamžitou úlevu se současným zprůchodněním energetických drah. Tato bezpečná metoda se provádí volným a přirozeným pohybem vyšetřovaného a jemným tlakem palců, nebo ruky terapeuta. Nedochází k žádným prudkým a nebezpečným pohybům a účinnost této metody je velmi závislá na vlastní kázni pacienta, který po terapii obdrží seznam cviků, které by měl sám denně provádět doma.

DORNOVU METODU DOČASNĚ NEPROVÁDÍM

Vyhledávání

© Aura centrum zdraví Brno - 2008 Všechna práva vyhrazena.