Trošku z historie

O alternativní medicínu se aktivně zajímám již přes 23 let a to především díky mojí mamince, Zdeňce Jelínkové, úspěšné léčitelce, terapeutce alternativní a tradiční čínské medicíny, chiropraxe, reflexní terapie, su joku a lektorce kurzů baňkování, jejíž vyjímečná metoda se nadále vyučuje v masérských školách v ČR i na Slovensku a kterou také ráda zájemce o tradiční čínskou medicínu a baňkování naučím. Moje maminka si prošla cestou nemoci a uzdravení, aby se mohla naučit uzdravovat druhé a sama mi často říkávala, že mám velké štěstí, že v tak mladém věku mám přístup k informacím, které byly za minulého režimu u nás nedostupné a navíc mi znalost angličtiny umožňuje zakoupit si literaturu v jiných zemích nebo tam přímo studovat. Je pravdou, že jsem cca od 18ti let nakupovala hlavně knihy týkající se uzdravování těla a duše. 

Přestože mám mnohá osvědčení, dva vysokoškolské tituly, akreditované certifikáty z ČR i z USA, tak si myslím, že nejsou až tak podstatné jako fakt, že člověk, aby mohl tomu druhému skutečně pomoci od zdravotních či psychických problémů, k této práci musí být alespoň zčásti předurčen, tzn. měl by mít rád lidi, těšit se z přítomnosti každé nové osůbky, která mu do života přichází a snažit se tomu druhému pomoci, nikoliv na něm jen vydělat. Ve své práci musím vždy vidět ten "vyšší cíl", kterým je pomoc druhému. Svoji práci dělám srdcem a přestože na Vás někdy mohu být přísnější, bude to jen proto, že chci, abyste se co nejrychleji uzdravili a dostali do pohody :). 

Doufám a ve skrytu své duše i upřímně věřím, že ono pomyslné jablko nepadlo daleko od stromu a budete ode mě odcházet zdravější a veselejší, tak jako jste byli zvyklí u mojí mamky. Může se stát, že na vyřešení vašeho problému Vám doporučím jiného terapeuta, kterému věřím. Nejsem vševědoucí a uvědomuji si to.

Důležitou roli v mém životě hraje i studium psychologie, psychosomatiky, feng shui a také cvičení jógy, sm systému, čchi kungu a tai či, kde Vás také ráda uvidím. 

Vše, co jsem se zatím v životě naučila Vám ráda poskytnu, abych Vám pomohla k radostnějšímu životu. 

Těším se na Vás, Hanka

 

Co můžete očekávat

Přátelský přístup a kombinace klasických evropských masáží, tuiny a tradiční čínské medicíny, které pomohou uvolnit bloky ve Vašem těle a odstranit tím problémy jako jsou bolesti zad, tenisový loket, zmrzlé rameno, ale i bolesti hlavy a migrény, ekzémy, bolavé klouby apod. a dále práci na úrovni psychosomatiky, nastavení procesů pozitivního myšlení, doporučení cviků z jógy, SM Systému, tai či nebo čchi kungu a ozdravení duše a tak i těla.

GDPR  

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Aura Studio / Mgr. Hana Jelínková, MBA se sídlem Ondrova 12, 635 00 Brno, IČ 652 860 90 dbá na ochranu osobních údajů, které nám v souvislosti s objednávkou na webu  www.aura-studio.cz poskytujete. Osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba. V omezené míře je předáváme pouze přepravní společnosti, aby bylo možné objednávku doručit. Dalším subjektům je nepředáváme bez Vašeho souhlasu, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat nás o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.)

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného informačního e-mailu), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email aurastudio@seznam.cz nebo na našem sídle: Aura Studio Brno, Ondrova 12, 635 00 Brno.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb – Google Analytics. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Aura Studia Brno dostávat akční nabídky prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Aura Studio Brno nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Aura-studio.cz nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním požadavku na náš mail aurastudio@seznam.cz písemně e-mailem nebo na sídle společnosti.

Zpracování osobních údajů

V případě, že učiníte objednávku na www.Aura-studio.cz, jehož provozovatelem je Mgr.Hana Jelínková, MBA budeme kromě údajů o objednaném zboží, nebo službách zpracovávat také Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění objednávky.
Evidované osobní údaje: Email, Jméno, Příjmení, Telefonní číslo, příp. Adresa pro doručení. V případě objednávky od podnikatele dále evidujeme IČ, DIČ a Fakturační adresu.
Účel zpracování je plnění objednávky.
Vaše osobní údaje budou v omezená míře předány přepravní společnosti, taky aby bylo možné objednávku doručit.

 

 

Vyhledávání

© Mgr.Hanka Jelínková 2008 Všechna práva vyhrazena.